Obchodní podmínky

Lubomír Matejčík úterý, 26. listopadu 2019

Balné a poštovné

  1. Balné - ve všech případech 0 Kč
  2. Poštovné při platbě převodem: Česká pošta 99 Kč
  3. Poštovné s dobírkou: Česká pošta 139 Kč
  4. Číslo účtu: 670100-2201021325/6210

Poštovné při objednávce nad 1000,- je ZDARMA

Ceny jsou konečné a uváděny včetně DPH.

Objednání zboží

Odesláním objednávky vybraného zboží zákazník potvrzuje závaznost jeho objednávky a souhlasí s nákupním řádem e-shopu.Po odeslání objednávky se zákazníkovi zobrazí informace o zařazení jeho objednávky do objednávkového systému e-shopu, zákazník má možnost vytisknout si objednávku. Pokud zákazník při zadávání objednávky správně vyplní emailovou adresu, bude mu na ni doručena kopie objednávky jako potvrzení zapsání objednávky do objednávkového systému e-shopu. Pokud se nezobrazí informace o odeslání objednávky nebo nedorazí kopie objednávky na zadanou emailovou adresu, v nejbližším možném termínu nás kontaktujte.

Způsob platby

Převod – zákazník provede platbu na účet internetového obchodu, variabilní symbol platby odpovídá číslu objednávky. Po připsání částky na účet bude zboží neprodleně odesláno zákazníkovi na fakturační, resp. doručovací adresu uvedenou v objednávce.

Zpracování objednávky

V případě nejasností má provozovatel, případně jeho zodpovědný zástupce, právo kontaktovat zákazníka prostřednictvím jím sdělených údajů, a proto je v zájmu zákazníka zadávat tyto údaje pravdivě a svědomitě.

Dodání zboží

Termín dodání se pohybuje v rozmezí 2-7 pracovních dnů. Pokud dodací doba překročí dobu přiměřenou obecné dostupnosti konkrétního druhu zboží na trhu, má zákazník plné právo zrušit svoji objednávku formou emailu.

Způsob doručení

Vámi objednáné zboží zasíláme prostřednictvím České pošty po celé ČR.

Převzetí zboží

Zákazník nebo příjemce zboží má povinnost překontrolovat neporušenost obalu a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. Zákazník by měl ve svém vlastním zájmu překontrolovat správnost dodaného zboží. V případě zjištění poškození či jiné nesrovnalosti po převzetí zásilky je zákazník povinen neprodleně kontaktovat provozovatele internetového obchodu..

Možnost vrácení zboží bez udání důvodu

U zboží nakoupeného prostřednictvím e-shopu má zákazník (spotřebitel) právo do 14 dnů od doruční zboží nárok na jeho vrácení bez udání důvodu. Zboží nesmí být žádným způsobem poškozené či jinak znehodnocené. Dříve, než zašlete zásilku zpět, uvědomte nás o tom písemně, postačí emailem s žádostí o akceptaci emailu! Je to důležité, aby email neskončil ve spamu a následně abychom byli připravení zasilku na poště převzít, ne vždy přebíráme zásilky, neboť se může jednat o marketingové nabídky jiných firem na což nereflektujeme! Zboží musí být odesláno nejpozději 14. den od data doručení zákazníkovi na adresu provozovatele. Po jeho doručení bude zákazníkovi zaslána částka (nejpozději do 30 dnů) odpovídající plné kupní ceně zaplacené za zboží na jím udané číslo bankovního účtu, případně v hotovosti poštovní složenkou, či jinak na základě vzájemné dohody.

Ochrana osobních údajů

Správcem osobních údajů podle Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR)je správce. Vaše osobní údaje zpracovávám z důvodu vyřízení Vašich objednávek a řešení reklamací.
Zpracovávám vaše jméno a příjmení, poštovní adresu, e-mail, telefonní číslo, číslo bankovního účtu, objednané zboží a jeho cenu.
Právním důvodem tohoto zpracování je plnění smlouvy. Uvedené osobní údaje za tímto účelem zpracovávám po dobu trvání záruční doby.

Ochrana vašich osobních údajů odpovídá požadavkům Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR)

Abych vás mohl informovat o aktuálních nabídkách a slevách, zpracovávám vaše jméno a příjmení a e-mailovou adresu. Právním důvodem tohoto zpracování je váš souhlas, který mně poskytujete a který můžete kdykoli odvolat. Vaše osobní údaje poskytujeme jen institucím k tomu zmocněným zákonem, nikomu jinému Vaše osobní údaje bez vašeho výslovného souhlasu neposkytujeme. Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat. Při zpracování Vašich osobních údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování
ani k profilování. Nemám v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, osobám. Kdykoliv máte právo odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat od správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmazání, popřípadě omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování, máte právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, máte-li za to, že při zpracování vašich osobních údajů postupuji v rozporu s GDPR. Kupující je povinen se před nákupem seznámit o zpracování a ochraně osobních údajů a také, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou správci poskytovány dobrovolně.