Co je to Orgonit

Co je to Orgonit

Lubomír Matejčík pondělí, 2. prosince 2019

Historie Orgonitu

V třicátých letech vědec Wilhelm Reich změřil a prokázal existenci životní energie (cchi) W. Reich zjistil, že střídavým naskládáním skelné vaty (organické hmoty) a drátěnky (neorganické hmoty) přitahuje a sbírá éterickou energii k životu v positivní formě. Postavil velké boxy, které nazval „orgonové akumulátory“ a s použitím tohoto jednoduchého principu, byl schopen léčit různorodá onemocnění včetně rakoviny, pouhým pobytem v této krabici po určité časové období.

V roce 1986, vědci na Universitě v Marburgu, v Německu, publikovali výsledky nezávislé studie, které ukázala, že 30ti-minutové ošetření v orgonovém akumulátoru způsobí, pozitivní psychiatrické-fyziologické efekty. Výsledky tohoto výzkumu jsou jasným důkazem, fyzikálních vlastnosti orgonového akumulátoru a jeho psychofyziologického účinku na lidský organismus. Energie zkoumaná Reichem a jeho spolupracovníky, skutečně existuje. Po Reichovi, se tímto výzkumem vážně zabývalo několik nezaujatých ruských vědců, jako například Dr. Nikolai Kozyrev (1908 - 1983) a vědecky dokázali že tyto neviditelné energie existují všude kolem nás.

Badatel Wilhelm Reich nazval energii prostupující celým vesmírem, která je základní složkou energie života, orgonem. Je to obdoba energie nazývané prána, ki, chi nebo též éter. Na jejím základě vytvořil řadu zářičů a akumulátorů. Materiálu, z kterého jsou vyráběny orgonové zářiče se proto říká orgonit a říká se tak i orgonitovým zářičům. Reich mnohokrát zdůraznil, že orgon je vědomý a že disponuje inteligencí.

Podstatou orgonitu je směs kovových třísek (špon) zalitých v umělé pryskyřici. Organická pryskyřice energii přitahuje do sebe a ta je zároveň odrážena třískami. Tím vzniká velmi rychlý a chaotický pohyb energie. Při každém odražení orgonu se zvyšuje jeho frekvence a zároveň i čistota. Další důležitý hráč v tomto procesu je krystal pravého křišťálu, který se umisťuje do prostřed tělesa orgonitu a jeho transformační schopnost zvyšuje minimálně dvakrát. Jak známo, křišťál má sám o sobě dobré léčící, čistící a neutralizační schopnosti, ale musí se pravidelně energeticky čistit. V orgonitu se ale stává v podstatě samočistícím.

Co umí Orgonit?

  • neutralizuje negativní působení záření veškeré elektroniky, obrazovek, zářivek, trafostanic, vysokonapěťového vedení a rozvodů elektřiny vůbec, rádiové vysílání všeho druhu
  • čistí vodu
  • čistí atmosféru od chemtrails, smogu, kyselých dešťů, jedovatého spadu všeho druhu
  • uzdravuje lidi, zvířata i rostliny
  • orgonit všeobecně vylepšuje a uklidňuje i "atmosféru" doma a v ostatních prostorách
    • orgonit dokáže zrušit negativní energetické víry, které na určitých místech vznikly z extrémě negativních myšlenek nebo emocí lidí. Místa tragédií, vražd, válečných bojišť, hřbitovy, popraviště. Citliví lidé tyto místa velmi dobře vnímají a dokáží je poznat i když nemusí vědět co se tam vlastně stalo.
  • posiluje vrozené psychické schopnosti. Dostává je na povrch do vědomí
  • geopatogení zóny a negativní zemské dráhy harmonizuje a dělá pozitivními
  • orgonit zvyšuje frekvenci lidí a jejich okolí - velké plus v budoucnu

Jak poznáte, že orgonit funguje a jak orgonit léčí?

Pohodlně se posaďte a vezměte si do ruky orgonit (popř. 2 orgonity- do každé ruky jeden). Zklidněte svou mysl, zhluboka se nadechněte a soustřeďte se na ruce. Po chvíli můžete cítít teplo a brnění rukou (citliví jedinci cítí brnění celého těla), mravenčení, ucítíte proudění enegie v těle a můžete mít také pocit začít zhluboka dýchat. Po delší prácí s orgonitem citlivost těla na něj klesá, protože si zvykne na vyšší stav vitální energie.Pro největší přísun energie do těla by měl být orgonit v těsném kontaktu s tělem (nebo aspoň v kapsách - osobní talisman, nebo na krku - přívěšek). Nejlepší je ho držet v ruce, protože v prstech začínají energetické dráhy.Po určité době (jak kdo snese) "nabíjení" těla vitální energií začne probíhat samoléčení a zrychlená detoxikace, která může být nepříjemná - bolest hlavy, únava, nechutenství, zima, ale tyto pocity za chvíli odezní. Pokud nejste citliví na energie (nebo si energie neuvědomujete) poproste někoho citlivějšího.

Jak působí orgonit?

Orgonit vylepšuje a hlavně uklidňuje energie a atmosféru doma a v prostorách všeho druhu. Působí všde tam, kde jsou lidé.  Orgonit transformuje stres, strach, napětí, zlost, zášť, nenávist a ostatní negativní emoce a energie. V blízkosti orgonitu se projeví se změna v náladách lidí, lidé pocítí uvolnění a radostnější náladu - harmonizace. Tyto emoce ale mohou být orgonitem"vyháněny" z lidí, kteří je v sobě dusí. Takže první efekt může vypadat opačně, ale poté, co se vše neativní dostane ven, atmosféra se uklidní. Díky tomu že orgonit transformuje negativní energie, čistí a nabíjí tělo živou energií nezbytnou pro uzdravení a automatickou detoxikaci. Tím se tělo léčí a čistí samo. Pokud je orgonit v přímém kontaktu s tělem, výměna energie je silnější.  Kladné výsledky působení orgonitu pociťují velice brzy i lidé, kteří nejsou nijak zvláště senzibilní, případně si svoji senzibilitu neuvědomují. Zvířata okamžitě pochopí význam a užitek orgonitu.Pozitivní vliv je možno pozorovat i na rostlinách a stromech. Orgonit svým působením celkově harmonizuje prostředí a napomáhá též při relaxaci a zvyšuje kvalitu meditací. Protože špatná nálada či zhoršení zdravotního stavu jsou velmi často zapříčiněny nedostatkem životní energie, má zvýšení přísunu orgonu do organismu působením orgonitu vliv nejen na fyzický, ale i psychický stav lidí.

Proč kameny v orgonitech

Kameny léčí!

Léčení pomocí kamenů není doslovné léčení čili náhrada klasické medicíny. Kameny působí na jiné úrovni - jejich prostřednictvím provokujeme organismus k vlastní léčebné aktivitě. Při výběru vhodných kamenů bychom se měli řídit hlavně naší intuicí. V dnešní době se lidstvo pomaličku navrací k přírodě, protože tuší, že v ní je naše spása. Kameny nám můžou pomoci, ale onemocnění spadá do péče lékařů.

Při výrobě musí být použitá pouze a jen pryskyřice, kde základem jsou dlouhé řetězce polymerů na bázi uhlíku, také je nutné mít „pravé“ a čisté kameny (žádné cetky po roztrhnutém náramku a podobně...), dále pak nemastné hobliny od soustružení a dalších negativ při samotné vyrobě, musí se výrábět s chutí a pozitivní energii, jinak se do něj přenese vše zle a to už není ORGONIT! Kde vzít takového člověka, který nabídne ten „dobrý“ ORGONIT? Jen na základě doporučení druhých, není význam kupovat levné „trofeje“, kde vůbec není vidět skrz extrémně velké špony a nečistotu pryskyřici. Každý orgonit je originál a je ručně dělaný a leštěný, proto není na závadu, když jsou v orgonitu trhliny, praskliny, bubliny, nebo dírky! Síla orgonitu a rozpinavost kamenů je silná a může se takto projevit, nedá se to ovlivnit.... Proto není také nejvhodnější, dávat orgonit na přímé slunce.

Litoterapie

Léčba pomocí kamenů se nazývá litoterapie. Kameny mohou velice dobře vypomoci lidem, kteří mají dlouhodobé problémy s hybností. Často se stává, že díky energetickému vyzařování, kdy se pravidelně a dlouhodobě působí na jedno konkrétní místo, dochází k jeho prohřátí a odpomůže se od zatuhnutí. 

V roce 1986, vědci v Německu na Universitě v Marburgu, publikovali výsledky nezávislé studie, které ukázala, že několikaminutové ošetření v orgonovém prostředí, pozitivní psychiatrické-fyziologické efekty. Výsledky tohoto výzkumu jsou jasným důkazem, fyzikálních vlastnosti orgonového akumulátoru a jeho psychofyziologického účinku na lidský organismus.